Schiffsreise 6 (2019)

Schiffsreise 7 (2019)

Schiffsreise 5 (2019)

Schiffsreise 4 (2019)

Schiffsreise 3 (2019)

Schiffsreise 2 (2019)

Schiffsreise 1 (2019)

Foto Chor (2019)

September, vor Konzert 2 (2017)

September, vor Konzert 1 (2017)

September, Konzert 7 (2017)

September, Konzert 6 (2017)

September, Konzert 5 (2017)

September, Konzert 4 (2017)

September, Konzert 3 (2017)

September, Konzert 2 (2017)

September, Konzert 1 (2017)

Ausflug November 2 (2017)

Ausflug November 1 (2017)

November 2 (2016)

November 1 (2016)

Juni, Abschied Peter Rosin 7 (2015)

Juni, Abschied Peter Rosin 6 (2015)

Juni, Abschied Peter Rosin 5 (2015)

Juni, Abschied Peter Rosin 4 (2015)

Juni, Abschied Peter Rosin 3 (2015)

Juni, Abschied Peter Rosin 2 (2015)

Hauptprobe Konzert 1 (2015)

Probe Haydn 4 (2015)

Probe Haydn 3 (2015)

Probe Haydn 2 (2015)

Probe Haydn 1 (2015)

August 2 (2015)

August 1 (2015)

November Ausflug Opernhaus 6 (2015)

November Ausflug Opernhaus 5 (2015)

November Ausflug Opernhaus 4 (2015)

November Ausflug Opernhaus 3 (2015)

November Ausflug Opernhaus 2 (2015)

November Ausflug Opernhaus 1 (2015)

November Konzert 4 (2013)

November Konzert 3 (2013)

November Konzert 2 (2013)

November Konzert 1 (2013)

März Probe 5 (2012)

März Probe 4 (2012)

März Probe 3 (2012)

März Probe 2 (2012)

März Probe 1 (2012)

März 3 (2012)

März 2 (2012)

März 1 (2012)

Mai Messias 5 (2012)

Mai Messias 4 (2012)

Mai Messias 3 (2012)

Mai Messias 2 (2012)

Mai Messias 1 (2012)

Dvorak 2 (2010)

Dvorak 1 (2010)

Oktober Probe 3 (2009)

Oktober Probe 2 (2009)

Oktober Probe 1 (2009)

März Gottesdienst Bowil 2 (2009)

März Gottesdienst Bowil 1 (2009)

Dezember Probe 3 (2009)

Dezember Probe 2 (2009)

Dezember Probe 1 (2009)

Dezember Konzert 2 (2009)

Dezember Konzert 1 (2009)

Ausflug Colmar 3 (2009)

Ausflug Colmar 2 (2009)

Ausflug Colmar 1 (2009)

Peter Rosin (2007)

Juni, Probe Gottesdienst (2007)

November 2 (2006)

November 1 (2006)

April Probe (2006)

Probe 2 (2005)

Probe 1 (2005)

Hauptprobe Schöpfung (2005)

2019
 • Schiffsreise 6
 • Schiffsreise 7
 • Schiffsreise 5
 • Schiffsreise 4
 • Schiffsreise 3

 • Schiffsreise 2
 • Schiffsreise 1
 • Foto Chor
2017
 • September, vor Konzert 2
 • September, vor Konzert 1
 • September, Konzert 7
 • September, Konzert 6
 • September, Konzert 5

 • September, Konzert 4
 • September, Konzert 3
 • September, Konzert 2
 • September, Konzert 1

 • Ausflug November 2
 • Ausflug November 1
2016
 • November 2
 • November 1
2015
 • Juni, Abschied Peter Rosin 7
 • Juni, Abschied Peter Rosin 6
 • Juni, Abschied Peter Rosin 5
 • Juni, Abschied Peter Rosin 4
 • Juni, Abschied Peter Rosin 3

 • Juni, Abschied Peter Rosin 2
 • Hauptprobe Konzert 1
 • Probe Haydn 4
 • Probe Haydn 3

 • Probe Haydn 2
 • Probe Haydn 1
 • August 2
 • August 1

 • November Ausflug Opernhaus 6
 • November Ausflug Opernhaus 5
 • November Ausflug Opernhaus 4
 • November Ausflug Opernhaus 3

 • November Ausflug Opernhaus 2
 • November Ausflug Opernhaus 1
2013
 • November Konzert 4
 • November Konzert 3
 • November Konzert 2
 • November Konzert 1
2012
 • März Probe 5
 • März Probe 4
 • März Probe 3
 • März Probe 2
 • März Probe 1

 • März 3
 • März 2
 • März 1
 • Mai Messias 5

 • Mai Messias 4
 • Mai Messias 3
 • Mai Messias 2
 • Mai Messias 1

2010
 • Dvorak 2
 • Dvorak 1
2009
 • Oktober Probe 3
 • Oktober Probe 2
 • Oktober Probe 1
 • März Gottesdienst Bowil 2
 • März Gottesdienst Bowil 1

 • Dezember Probe 3
 • Dezember Probe 2
 • Dezember Probe 1
 • Dezember Konzert 2

 • Dezember Konzert 1
 • Ausflug Colmar 3
 • Ausflug Colmar 2
 • Ausflug Colmar 1

2007
 • Peter Rosin
 • Juni, Probe Gottesdienst
2006
 • November 2
 • November 1
 • April Probe
2005
 • Probe 2
 • Probe 1
 • Hauptprobe Schöpfung
Copyright © 2021 Singkreis Zäziwil | Kontakt | Impressum